hotline
Zhengzhou Shuguang Heavy Machinery Co., Ltd. mattallex.com Copyright Shredder Metal Shredder Dual Shaft Shredder Plastic Shredder

Address: 100 meters west of the intersection of Yufa Avenue and Longjiang Road, Shangjie District, Zhengzhou City Tel: + 86-371-67666667 Fax: 0371-68125111 Email: shuguangzhongji@163.com Postcode: 450001